Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE

 
Prohlašuji že ošetřující lékař nenařídil dítěti
 

 
Jméno......................................………datum narození .................................…

bytem ...........................................................................................................
 

změnu režimu, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem,teplota apod.) 
a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

 

 Dítě je schopno zúčastnit se letního tábora mládeže od  …………… do ………... Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto  prohlášení bylo nepravdivé.


  V..................................dne......................     ................................................
  podpis zákonných zástupců
  ze dne odjezdu na tábor!
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

adresa - telefon - kde budou rodiče v době tábora k zastižení.

………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………


 
 
Zpráva pro táborového zdravotníka:
 

léky které dítě v době tábora užívá (včetně dávkování)…………………….

 

 ……………………………………………………………………………………

 

Další informace……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………
 
 

ODEVZDEJTE V DEN ODJEZDU NA TÁBOR!